Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΓΡΑΜΜΗΣ 301


ΟΑΣΑ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτουργικού Σχεδιασμού
ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 14397/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Φούλια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-82.00.844
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/11/2016
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση διαδρομής της λεωφ. γραμμής 301
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντας υπόψη : 
α) Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011
β) Το συγκοινωνιακό σχεδιασμό της αρμόδιας Υπηρεσίας
γ) Τα υπ’ αριθμ. 16051/7-11-2016 και 16092/8-11-2016 έγγραφα του Δήμου Παλλήνης –
Γέρακα με τα οποία προτείνονται αλλαγές στο υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο του 
Δήμου. 
δ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας με εκπροσώπους του Δήμου 
Παλλήνης-Γέρακα κατά τις οποίες οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες του 
νέου σχεδιασμού
2. Αποβλέποντες στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση στη διαδρομή και τη μετονομασία της λεωφορειακής γραμμής 301 ‘ΣΤ. 
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ’, ως εξής:
Η ονομασία της λεωφορειακής γραμμής τροποποιείται σε 301 ‘ΠΕΝΤΕΛΗ-ΣΤ.ΠΑΛΛΗΝΗ-
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ’.
Διαδρομή από Αφετηρία (Κυκλική):
Από Καλλισίων, (εξοδος από διαμορφωμένο xώρο), αναστροφή στην Καλλισίων, Καλλισίων, 
συνέχεια Φίλωνος, αριστερά Βασ.Γεωργίου, αριστερά κυκλικά στην Πλ.Χαραυγής, (οδός 
Ερμού), δεξιά Φίλωνος, Καλλισίων, δεξιά Ιάσονος, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Ανθέων,
αριστερά Ιάσονος, Θήρας, αριστερά Τυρνάβου, δεξιά Μεσσηνίας, αριστερά Αιγίου, δεξιά
Λεωφ. Ανθούσας, Λεωφ. Ανθούσας έως την Πλ. Ηρώων, αριστερά Αιδηψού, δεξιά 
Καλαβρύτων, δεξιά την Ανώνυμη, αριστερά Ευριπίδου, δεξιά Γαλήνης, αριστερά Λεωφ. 
Ανθούσας, Λεωφ. Ανθούσας μπροστά από το Αμαξοστάσιο, συνέχεια Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά 
λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Έβρου, αριστερά Αιτωλίας, δεξιά Παξών, αριστερά Σίφνου, δεξιά 
Ιθάκης, αριστερά Χίου, αριστερά Γαργηττού, αριστερά Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά 
Τρικάλων, δεξιά Καστοριάς, αριστερά Λ. Μαραθώνος, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά 
Ιάσονος, δεξιά Καλλισίων (είσοδος στον διαμορφωμένο χώρο)
Θέση Νέας Στάσης ΣΙΦΝΟΥ: Έναντι Σίφνου 12.
Θέση Νέας Στάσης ΧΙΟΥ: Χίου 23.
Θέση Νέας Στάσης ΚΑΣΟΥ: , Γαργηττού 11Β.
Θέση Νέας Στάσης ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Τρικάλων 12, 15μ, πριν τη συμβολή με την οδό Ευβοίας. 

Θέση Νέας Στάσης ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Επί της οδού Καστοριάς, μεταξύ Ροδόπης και Ευρυδίκης, 15μ, 
μετά τη συμβολή με την οδό Ροδόπης.
Το μήκος διαδρομής μειώνεται στα 22.400 μέτρα. 
2. Τροποποιούμε μερικώς την προς τέρμα και αφετηρία διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 
301Β ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΝΤΡΑΦΙ», για 4 συγκεκριμένα δρομολόγια, τα οποία φαίνονται 
παρακάτω, ως εξής: 
Για τα Δρομολόγια των 07.00 και 07.40 (Αφετηρία – Γέρακας – Ντράφι - Σχολεία Πεντέλης –
Αφετηρία):
Από αφετηρία (τέρμα Καλλισίων) δεξιά Ιάσονος, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Ανθέων, 
αριστερά Ιάσονος, Θήρας, αριστερά Τυρνάβου, δεξιά Μεσσηνίας, αριστερά Αιγίου, δεξιά Λεωφ. 
Ανθούσας, Λεωφ. Ανθούσας έως την Πλ. Ηρώων, αριστερά Αιδηψού, δεξιά Καλαβρύτων, δεξιά την 
Ανώνυμη, αριστερά Ευριπίδου, δεξιά Γαλήνης, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, Λεωφ. Ανθούσας 
μπροστά από το Αμαξοστάσιο, συνέχεια Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Έβρου, 
αριστερά Αιτωλίας, δεξιά Παξών, αριστερά Σίφνου, δεξιά Ιθάκης, αριστερά Χίου, αριστερά 
Γαργηττού, αριστερά Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά Τρικάλων, δεξιά Καστοριάς, αριστερά Λ. 
Μαραθώνος, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Ιάσονος, δεξιά Καλλισίων, δεξιά Δωριέων, 
αριστερά Αχαιών, Καλλισίων, συνέχεια Φίλωνος, αριστερά Βας. Γεωργίου, αριστερά κυκλικά 
στην πλατεία Χαραυγής (οδός Ερμού), δεξιά Φίλωνος, Καλλισίων (Αφετηρία)
Για τα δρομολόγια των 14.10 και 16.15 (Αφετηρία – Σχολεία Πεντέλης - Ντράφι – Γέρακας -
Αφετηρία):
Από Αφετηρία, αριστερά Καλισσίων, συνέχεια Φίλωνος, αριστερά Βας. Γεωργίου, αριστερά 
κυκλικά στην πλατεία Χαραυγής (οδός Ερμού), δεξιά Φίλωνος, Καλλισίων, (είσοδος στον
διαμορφωμένο χώρο), δεξιά Δωριέων, αριστερά Αχαιών, Καλλισίων, αριστερά Ιάσονος,
αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Ανθέων, αριστερά Ιάσονος, Θήρας, αριστερά Τυρνάβου, δεξιά
Μεσσηνίας, αριστερά Αιγίου, δεξιά Λεωφ. Ανθούσας, Λεωφ. Ανθούσας έως την Πλ. Ηρώων,
αριστερά Αιδηψού, δεξιά Καλαβρύτων, δεξιά την Ανώνυμη, αριστερά Ευριπίδου, δεξιά Γαλήνης,
αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, Λεωφ. Ανθούσας μπροστά από το Αμαξοστάσιο, δεξιά λεωφ.
Μαραθώνος, δεξιά Έβρου, αριστερά Αιτωλίας, δεξιά Παξών, αριστερά Σίφνου, δεξιά Ιθάκης,
αριστερά Χίου, αριστερά Γαργηττού, αριστερά Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά Τρικάλων, δεξιά
Καστοριάς, αριστερά Λ. Μαραθώνος, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Ιάσονος, δεξιά Καλλισίων,
(Αφετηρία).
Παρακαλείται η ΟΣΥ ΑΕ για εφαρμογή της απόφασης και ο Δήμος Παλλήνης για την τοποθέτηση
ανακοινώσεων πληροφόρησης του επιβατικού κοινού στις στάσεις που εγκαταλείπονται, όπως
αυτές αναφέρονται παραπάνω.

Ιωάννης Σκουμπούρης
Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΟΣΥ Α.Ε.
2. Δήμος Παλλήνη-Γέρακα
3. Τμ.Τροχαίας Αγ.Παρασκευής
4. Δήμος Πεντέλης
Εσωτερική Διανομή
1.Γρ.Δ/ντος Συμβούλου
2. ΑΡΧΕΙΟ
3. ΔΙΔΣ/ Πληρ. Κέντρο 11185
4. Τμήμα Δρομολόγησης
5. Θ. Φούλια
6. Τμήμα Βάσης Δεδομένων

Για την ακρίβεια
Η Διευθύντρια Διοικητικού