Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΚΟΥΛΟΥΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΚΟΥΛΟΥ
ΒΛΑΒΗ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ