Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΆΣΙΟ ΑΝΘΟ'ΥΣΑΣ

ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΧΏΡΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΉΣ Λ.Γ 535Α

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΣΤΆΣΗΣ 《ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ》.

Λ.Γ 461


ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΉΣ ΜΕΤΡΌ ΧΑΛΑΝΔΡΊΟΥ