Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΓΡΑΜΜΗΣ 306


ΟΑΣΑ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτουργικού Σχεδιασμού
ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 14398/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Φούλια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-82.00.844
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3/11/2016
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση διαδρομής της λεωφ. γραμμής 306
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντας υπόψη : 
α) Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011
β) Το συγκοινωνιακό σχεδιασμό της αρμόδιας Υπηρεσίας
γ) Τα υπ’ αριθμ. 16051/7-11-2016 και 16092/8-11-2016 έγγραφα του Δήμου Παλλήνης –
Γέρακα με τα οποία προτείνονται αλλαγές στο υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο του 
Δήμου. 
δ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας με εκπροσώπους του Δήμου 
Παλλήνης-Γέρακα κατά τις οποίες οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες του 
νέου σχεδιασμού
2. Αποβλέποντες στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση στη διαδρομή και τη μετονομασία της λεωφορειακής γραμμής 306 
‘ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΚΑΝΤΖΑ-ΑΝΘΟΥΣΑ’, ως εξής:
Η ονομασία της λεωφορειακής γραμμής τροποποιείται σε 306 ‘ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ’.
Διαδρομή προς Τέρμα:
Από Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλεξ. Παναγούλη, αριστερά στον δεξιό κλάδο της Αλεξ. 
Παναγούλη, αριστερά Μπενάκη, δεξιά Ηρακλείτου, δεξιά Αριάδνης, Νιόβης, αριστερά 
Κλεισθένους, δεξιά Ξενοφώντος, δεξιά Γαργηττού, δεξιά Παρικλέους, αριστερά Κλεισθένους, 
αριστερά Δερβενακίων, δεξιά Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, αριστερά Μιαούλη, Αιτωλίας, δεξιά 
Εβρου, δεξιά Λεωφ. Μαραθώνος, αριστερά Ν. Καζαντζάκη, δεξιά Κονδυλάκη, αριστερά 
Θεοτοκοπούλου, δεξιά Παρθένη, ΤΕΡΜΑ.
Θέση Νέας Στάσης ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 20μ από τη συμβολή με την οδό Αριστογείτονος.
Θέση νέου Τέρματος : Υπάρχει ήδη στύλος του ΟΑΣΑ, χρειάζεται αντικατάσταση και 
ενημέρωση.
Διαδρομή Προς Αφετηρία:
Από Παρθένη, αριστερά Κορνάρου, αριστερά Ναυαρίνου, αριστερά Καζαντζάκη, δεξιά Λεωφ. 
Μαραθώνος, αριστερά Εβρου, αριστερά Αιτωλίας, Μιαούλη, δεξιά Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, 
δεξιά Δάμωνος, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Χίου, αριστερά Γαργηττού, αριστερά 
Ξενοφώντος, Αθηνάς, Εστίας, αριστερά Ηρακλείτου, αριστερά Μπενάκη (Εθνος), δεξιά Αλεξ. 
Παναγούλη, δεξιά εντός του διαμορφωμένου χώρου Στ. Δουκ. Πλακεντίας (ΑΦΕΤΗΡΙΑ)


Θέση Νέας Στάσης ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ:27μ από τη συμβολή με την οδό Κατσαντώνη, έναντι αρ. 36. 

Θέση Νέας Στάσης ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: 16μ από τη συμβολή με την οδό Αγ. Λαύρας
Θέση Νέας Στάσης ΑΙΣΧΥΛΟΥ: επί της Αγ. Ι. Θεολόγου 98, 25μ από τη συμβολή με την οδό 
Δάμωνος.


2. Παρακαλείται η ΟΣΥ ΑΕ για εφαρμογή της απόφασης και ο Δήμος Παλλήνης για την τοποθέτηση 
ανακοινώσεων πληροφόρησης του επιβατικού κοινού στις στάσεις που εγκαταλείπονται, όπως 
αυτές αναφέρονται παραπάνω.
Ιωάννης Σκουμπούρης
Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΟΣΥ Α.Ε.
2. Δήμος Παλλήνη-Γέρακα
3. Τμ.Τροχαίας Αγ.Παρασκευής
Εσωτερική Διανομή
1.Γρ.Δ/ντος Συμβούλου
2. ΑΡΧΕΙΟ
3. ΔΙΔΣ/ Πληρ. Κέντρο 11185
4. Τμήμα Δρομολόγησης
5. Θ. Φούλια
6. Τμήμα Βάσης Δεδομένων
Για την ακρίβεια
Η Διευθύντρια Διοικητικού