Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 324


ΟΑΣΑ. Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτουργικού Σχεδιασμού
ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 14396/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Φούλια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-82.00.844
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/11/2016
ΘΕΜΑ : Ίδρυση της λεωφορειακής γραμμής 324
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντας υπόψη : 
α) Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011
β) Το συγκοινωνιακό σχεδιασμό της αρμόδιας Υπηρεσίας
γ) Τα υπ’ αριθμ. 16051/7-11-2016 και 16092/8-11-2016 έγγραφα του Δήμου Παλλήνης –
Γέρακα με τα οποία προτείνονται αλλαγές στο υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο του 
Δήμου. 
δ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας με εκπροσώπους του Δήμου 
Παλλήνης-Γέρακα κατά τις οποίες οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες του 
νέου σχεδιασμού
2. Αποβλέποντες στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την ίδρυση της λεωφορειακής γραμμής 324 ‘ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ’, ως εξής:
Διαδρομή από Αφετηρία (κυκλική):
Από Καλλισίων, αριστερά Ιάσονος, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, Γήπεδο Ανθούσας, Λεωφ. 
Ανθούσας, αριστερά Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεονταρίου (κάτω από 
τον κόμβο Κ2), Λεονταρίου (Εργ. Κατοικίες), συνέχεια Λεονταρίου, Καμπά, δεξιά Λεονταρίου, 
αριστερά (παράπλευρος Αττικής Οδού), συνέχεια έως ισόπεδο κόμβο με Λεωφ. 
Παλαιοπαναγιάς, ευθεία προς γέφυρα άνω διάβασης της Αττικής Οδού, συνέχεια ευθεία 
Παπαγγελάκη, αναστροφή στο ύψος της Μονής Αγ. Τριάδας & Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
επιστροφή στην γέφυρα άνω διάβασης με την Αττική Οδό, ακολούθως ευθεία έως ισόπεδη 
κόμβο της Λεωφ. Παλαιοπαναγιάς, ευθεία Λεονταρίου, αριστερά Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά 
Εσπερίδων, δεξιά Αιόλου, δεξιά Πλάτωνος, αριστερά Αριστείδου, Τριγωνίων, δεξιά Λεονταρίου 
(παράπλευρος Αττικής Οδού), συνέχεια έως ισόπεδο κόμβο με Λεωφ. Παλαιοπαναγιάς, ευθεία 
προς γέφυρα άνω διάβασης της Αττικής Οδού, συνέχεια ευθεία Παπαγγελάκη, αναστροφή στο
ύψος της Μονής Αγ. Τριάδας & Παμμεγίστων Ταξιαρχών, επιστροφή στην γέφυρα άνω 
διάβασης με την Αττική Οδό, ακολούθως ευθεία έως ισόπεδο κόμβο της Λεωφ. 
Παλαιοπαναγιάς, ευθεία Λεονταρίου, συνέχεια Λεονταρίου (Εργατικές Κατοικίες Παλλήνης), 
συνέχεια Λεονταρίου, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά 
Λεωφ.Ανθούσας, δεξιά Ιάσονος, δεξιά Καλλισίων (είσοδος στον διαμορφωμένο χώρο) (ΤΕΡΜΑ).
Θέση Νέας Στάσης 5Η ΑΝΘΟΥΣΑΣ: Έναντι στάσης ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.
Θέση Νέας Στάσης 6Η ΑΝΘΟΥΣΑΣ: Επί της Λ. Ανθούσας, μεταξύ Πολυτεχνείου και Πλαστήρα
Θέση Νέας Στάσης 11Η ΑΝΘΟΥΣΑΣ: Επί της Λ. Ανθούσας, μεταξύ Καβάλας και Τζαβέλλα.

Θέση Νέας Στάσης 12Η ΑΝΘΟΥΣΑΣ: Επί της Λ. Ανθούσας, μεταξύ Βρανίκα και Νικης. Επικουρικά

Το μήκος διαδρομής είναι 27.100 μέτρα.
2. Παρακαλείται η ΟΣΥ ΑΕ για εφαρμογή της απόφασης και ο Δήμος Παλλήνης για την τοποθέτηση
ανακοινώσεων πληροφόρησης του επιβατικού κοινού στις στάσεις που εγκαταλείπονται, όπως
αυτές αναφέρονται παραπάνω.

Ιωάννης Σκουμπούρης
Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΟΣΥ Α.Ε.
2. Δήμος Παλλήνη-Γέρακα
3. Τμ.Τροχαίας Αγ.Παρασκευής
Εσωτερική Διανομή
1.Γρ.Δ/ντος Συμβούλου
2. ΑΡΧΕΙΟ
3. ΔΙΔΣ/ Πληρ. Κέντρο 11185
4. Τμήμα Δρομολόγησης
5. Θ. Φούλια
6. Τμήμα Βάσης Δεδομένων
Για την ακρίβεια
Η Διευθύντρια Διοικητικού