Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΤΕΡΡΙΨΑΝ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Εκθεση – σοκ της ΓΣΕΕ – Ποιος είναι ο «μισθός φτώχειας»
Συγκλονιστικά στοιχεία για το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων και για τον «μισθό φτώχειας»
με τον οποίο αμοίβονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει νέα έκθεση της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ενδιάμεσης Εκθεσης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση το 2016 η μακροχρόνια ανεργία ανέρχεται σε 72,2% του συνόλου των ανέργων...


ενώ ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ο οποίος είναι χαμηλότερος του 60% της διαμέσου των μισθών, ουσιαστικά θεσμοθετεί έναν «μισθό φτώχειας»

Στην Έκθεση σημειώνεται ότι η συνέχιση της ασκούμενης πολιτικής έχει φτάσει στα όριά της, έχοντας επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, στην απασχόληση, στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στην κοινωνική συνοχή.

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας παρατηρείται ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία εμφανίζεται στους νέους 15-24 ετών (49,1%), ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας σημαντικά υψηλότερο έναντι των ανδρών (27,6% έναντι 19,4%).

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων έχει προκαλέσει τη σταθερή άνοδο της μερικής απασχόλησης, τη χειροτέρευση βασικών δεικτών προστασίας της απασχόλησης και τη δραματική αύξηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ).