Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΚΟΥΛΟΥ

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν ο υπουργός γνωρίζει τα προβλήματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα,
ο πρόεδρος του Συνδικάτου Λεωνίδας Σκούλος, απάντησε : Το συνδικάτο και όλα τα σωματεία της Ο.ΣΥ έχουμε ζητήσει συναντήσεις, όχι για την υπογραφή σύμβασης, αλλά για να εκθέσουμε τα προβλήματα της εταιρείας και του κλάδου. Πέντε συναντήσεις ζητήσαμε, απάντηση καμία...........