Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Απόφαση του συντονιστικού : 

1. Απόρριψη από όλα τα σωματεία της πρότασης  (ΣΥΔΑΣΑΠ εν μέρει απορριπτέα).
2. Αποστολή της απόρριψης στο γενικό γραμματέα του υπουργείου (αποστολέας του email)  και κοινοποίηση σε υπουργό και  διευθύνοντα.
3. Μέσα από τα διοικητικά συμβούλια ορισμός γενικών συνελεύσεων του κάθε σωματείου στο χώρο του,  την ίδια ημέρα και ώρα Τρίτη 13 Ιουνίου με στάσεις εργασίας 11.00 - 17.00.