Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

Ύστερα από παρέμβαση των συνδικαλιστών της παράταξης μας βρέθηκε λύση για την τουαλέτα των γυναικών.
Οι τουαλέτες για τους άντρες θα είναι δύο(2).
Οι συνάδελφοι γυναίκες θα μπορούν να πηγαίνουν στις τουαλέτες των Α.Μ.Ε.Α.
Το τυπικό της υπόθεσης είναι το χαρτί που ακολουθεί γιατί η λύση δόθηκε με ένα τηλέφωνο.