Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 509(ΖΗΡΙΝΕΙΟ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ) 
 
ΟΑΣΑ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15827/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. Παπαδόπουλος
ΤΗΛ./ΕΣΩΤ. : 210-82 000 54
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02/11/2016
ΘΕΜΑ :Τροποποίηση διαδρομής συγκεκριμένων δρομολογίων της 
λεωφορειακής γραμμής 509 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ)
Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20949/17-12-2015 οικοθ. έγγραφο του Δήμου Διονύσου
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντες υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν 3920/2011. 
β) Τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό του ΟΑΣΑ
γ) Το με αριθμό πρωτ. 34471/8-12-2015 έγγραφο του Δήμου Διονύσου, με τα 
οποία αιτείται την εξυπηρέτηση της περιοχής Πευκόφυτου.
δ) Την κοινή αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΣΑ με τον Αντιδήμαρχο 
Διονύσου.
2. Αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής Γραμμής 509 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ-
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ) για τα δρομολόγια των 07:20 από Τέρμα και των 13:50 
από Αφετηρία (Ζηρίνειο), για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων, ως ακολούθως:
Διαδρομή Δρομολογίου των 07:20 από Τέρμα (Από Κρυονέρι προς Ζηρίνειο):
Από Τραπεζούντος, αριστερά στην οδό Λακωνίας, (κατεύθυνση προς οικισμό 
Πευκόφυτου), ακολούθως αναστροφή στον οικισμό Πευκόφυτου στον
διαμορφωμένο χώρο, επιστροφή από την ίδια οδό Λακωνίας, αριστερά στην 
οδό Τραπεζούντος και στη συνέχεια κανονικά. 
Διαδρομή Δρομολογίου των 13:50 από Αφετηρία (Ζηρίνειο προς Κρυονέρι):
Από Τραπεζούντος, δεξιά στην οδό Λακωνίας, (κατεύθυνση προς οικισμό 
Πευκόφυτου), ακολούθως αναστροφή στον οικισμό Πευκόφυτου στον 
διαμορφωμένο χώρο, επιστροφή από την ίδια οδό Λακωνίας, δεξιά στην οδό 
Τραπεζούντος και στη συνέχεια κανονικά.
Σημείωση: Τα τροποποιημένα δρομολόγια επί της οδού Λακωνίας (εντός του 
οικισμού Πευκόφυτο) θα εκτελούν στάση στα σημεία όπου ήδη υφίσταται κατακόρυφη 
σήμανση- στάσεις (προγενέστερες καταργηθείσες στάσεις γραμμής 508).
2. Παρακαλείται η ΟΣΥ. ΑΕ. προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση για 
την άμεση εφαρμογή της. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Σκουμπούρης
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ο.ΣΥ. ΑΕ
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Δήμος Διονύσου (Υπόψη Αντιδημάρχου, κ. Κρητικού)
2. ΕΛ. ΑΣ. Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς
III. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου
2. Αρχείο
3. Πληροφοριακό κέντρο 11185
4. Τμήμα Ανάπτυξης Βάσης Δεδομένων
5. Τμήμα Δρομολόγησης
6. Ν. Παπαδόπουλος
Για την ακρίβεια
Η Διευθύντρια Διοικητικού
Ίρις Αντωνοπούλου