Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 319


ΟΑΣΑ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτουργικού Σχεδιασμού
ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 11512/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Φούλια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-82.00.844
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15/11/2016
ΘΕΜΑ : Μεταφορά στάσης στο Δήμο Παλλήνης Γέρακα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντας υπόψη : 
α) Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011
β) Το υπ’αριθμ. 10237-14/7/2016 έγγραφο της ΟΣΥ Α.Ε.
γ) Τη μικρή απόσταση της στάσης «ΠΕΤΣΑ» από τη διασταύρωση Αγ. Δημητρίου και Λ. 
Μαραθώνος, στην οποία τα λεωφορεία πραγματοποιούν αριστερή στροφή, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον φωτεινό σηματοδότη, 
ορισμένες ώρες της ημέρας.
δ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας, κατά την οποία διαπίστωσε την 
αναγκαιότητα μεταφοράς της στάσης.
 2. Αποβλέποντες στην ασφάλεια και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μεταφορά της στάσης ‘ΠΕΤΣΑ’ ΚΣ440124 της λεωφ. γραμμής 319 στην κατεύθυνση προς 
αφετηρία, επί της οδού Αγ. Δημητρίου, σε απόσταση 77 μ περίπου πριν τη σημερινή της θέση